Işığı Geçiren ve Geçirmeyen Maddeler

Fen Bilimleri - Canlandırma

Maddeler ışığı geçirme durumlarına göre; saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddeler olarak üç gruba ayrılır. Işığı geçirmeyen maddelerin arkasındaki varlıkları göremeyiz.

Canlandırmayı izleyerek maddelerin ışığı geçirme durumlarına göre nasıl sınıflandırıldıkları hakkında bilgi edinebilirsiniz.