İşaret Zamirleri

Türkçe - Konu Anlatımı

İsimlerin yerlerini işaret yoluyla alan zamirlere işaret zamiri denir.

Canlandırmada işaret zamirlerinin tanımı yapılarak örnek üzerinden anlatılmaktadır.