İrrasyonel Sayıların Özellikleri

Matematik - İnteraktif Etkinlik

İrrasyonel sayılar ondalıklı gösterimle ifade edilen, ondalık kısımları ise devretmeden sonsuza dek uzayıp giden sayılardır. Yani, bir sayı devirli ya da sonlu bir ondalık gösterim değilse, bu sayı irrasyoneldir. Buna göre pi sayısının ve tam kare olmayan sayıların kareköklerinin irrasyonel sayı olduğunu söyleyebiliriz.

Bu interaktif etkinlikte, kök 2 ve pi sayılarının yerlerini sayı doğrusu üzerinde incelerken, irrasyonel sayıların özelliklerini keşfedeceksiniz.