İrrasyonel Sayılar

Matematik - Canlandırma

Paydası sıfırdan farklı olmak üzere iki tam sayının orası olarak (kesir biçiminde) İfade edilebilen sayılara rasyonel sayı denir. Rasyonel sayı biçiminde ifade edilemeyen sayılara ise irrasyonel sayılar denir.

Bu konu anlatımında rasyonel sayıların tanımını ve şimdiye kadar gördüğümüz rasyonel sayıları hatırlayarak, hangi sayılara irrasyonel sayı dendiğini öğreneceksiniz.