İpek ve Baharat Yolları

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Avrupa, doğunun kaliteli ipek ve baharatı ile tanışınca bu ürünlere büyük bir talep doğmuş ve ipek yolu olarak adlandırılan tarihi ticaret yolları yapılmıştır. Baharat yolu eski çağlarda uzak doğuyu batıya bağlayan ticaret yollarından biriydi.

Bu canlandırmada ipek ve baharat yollarının öneminden bahsedilmektedir.