İnsan Vücudunu Oluşturan Elementler

Fen Bilimleri - Canlandırma

Vücudumuzun yaklaşık % 70’i hidrojen ve oksijen atomlarından oluşan bir bileşik olan sudur. Bu nedenle vücudumuzda % 65 oranında oksijen ve % 9,5 oranında hidrojen bulunmaktadır. Karbon, tükettiğimiz bütün organik besinlerde bulunduğundan, vücudumuzda % 18,5 oranında bulunur. İnsan vücudunda en çok bulunan ikinci element karbondur. Proteinlerin yapısında ve havada bulunan azot, vücudumuzun % 3,2’sini oluşturur. Son olarak dişlerimizin ve kemiklerimizin yapı taşı olan kalsiyum ise vücudumuzun % 1,8’ini oluşturur. 

Bu canlandırmada evrendeki bütün maddelerin, elementlerin farklı oranlarda birleşmesi sonucu meydana geldiğinden bahsedilmekte; insan vücudunu oluşturan elementler de anlatılmaktadır.