İnsan Haklarının Gelişim Süreci

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

İnsan hakları, bireylerin yaşamlarını, insan onuruna yaraşır bir biçimde sürdürmelerini sağlamak için oluşturulmuştur. İnsan haklarının millattan önceki zamanlardan günümüze kadar geçirdiği evreler tarihi belgeler ile aktarılmıştır.

Bu konu anlatımında, insan haklarının geçmişten günümüze gelişim süreci günümüze kadar aktarılan tarihi belgelerin içerikleri ile incelenecektir.