İnsan Hakları

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

İnsan hakları, tüm insanların haklar ve özgürlükler bakımından eşit olduğu düşüncesine dayanır. Bu düşüncenin gelişimi, dünya devletleri tarafından kabul görmesi ve bugünkü düzeye ulaşması çok uzun süre devam eden mücadeleler sonucunda olmuştur. İkinci Dünya Savaşı sonrasında dünya barışını kalıcı kılmak amacıyla Birleşmiş Milletler Örgütü kurulmuş ve 1948 yılında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi yayınlanmıştır. Belirtilen dönemde ülkemizde de demokrasinin toplumun geniş kesimleri tarafından benimsenmesi için çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Takip eden süreçte Türkiye; temel hak ve özgürlüklerin özenle korunduğu ve geliştirildiği bir ülke haline gelmiştir. 

Bu konu anlatımında, insan hakları kavramının dünyadaki gelişimi ve bu süreçteki gelişmelerin Türkiye'ye etkilerini bulabilirsiniz.