İnsan Hakları

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Etkileşimli Alıştırma

İnsan hakları kavramı; dil, din, ırk ayırt edilmeksizin tüm insanların yararlanabileceği hakları ifade etmektedir. Bu haklar, tüm insanların haklar ve özgürlükler bakımından eşit olduğu düşüncesine dayanır. Bu düşüncenin gelişimi, dünya devletleri tarafından kabul görmesi ve bugünkü düzeye ulaşması çok uzun süre devam eden mücadeleler sonucunda olmuştur. Savaş yıllarında sıkça yaşanan insan hakları ihlalleri, savaş sonrasında insan haklarının uluslararası düzeyde korunması düşüncesini geliştirmiştir.

Bu konu anlatımında, dünyada ve ülkemizde insan hakları alanında gerçekleşen bazı gelişmeler boşluk doldurma soruları ile sınanmaktadır.