İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, insan haklarını uluslararası düzeyde düzenleyen en temel belge niteliğindedir.

Bu konu anlatımında, insan hakları ve bu hakları güvence altına almak için yayımlanan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi açıklanacaktır.