İnsan Etkisi ile Oluşan Çevre Sorunları

Fen Bilimleri - Canlandırma

İnsan faaliyetleri sonucunda hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, gürültü kirliliği, ışık kirliliği, küresel ısınma, canlı çeşitlerinin yok olması gibi çevresel sorunlar ortaya çıkmıştır.

Bu canlandırmayı izleyerek insan faaliyetleri sonucunda oluşan çevre sorunları hakkında bilgi edinebilirsiniz.