İnkılapçılık İlkesi ve Türk İnkılabı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

İnkılap sözcüğü bir durumdan başka bir duruma geçiş, dönüşüm anlamına gelir. İnkılap sözcüğü günümüzde; toplum düzenini ve yapısını daha iyi duruma getirmek için yapılan köklü değişiklik, iyileştirme, devrim, reform anlamında kullanılır. Türk milletinin ihtiyaçlarından doğan Türk inkılabı, pek çok alanda yapılan köklü değişikliklerle ülkemizi ve milletimizi çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmayı hedeflemiştir. Türkiye Cumhuriyeti, Türk İnkılabı ile ortaya konulan hedefler üzerinde yükselmiş, Osmanlı Devleti’nden kalan ve çağın ihtiyaçlarına yanıt veremeyen kurumlar ortadan kaldırılarak yerlerine yenilerini kurulmuştur.

İnkılapçılık ilkesi ve Türk İnkılabı arasında nasıl bir ilişki olduğu ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz.