İlk Yerleşim Alanları

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

İlk Çağlarda insanlar kendilerini güvende hissetmek ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak için mağaralarda ve ağaç kovuklarında yaşamışlardır. Nüfuslarının artmasıyla, insanoğlu daha çok yiyeceğe ihtiyaç duymuştur. Bu durum insanlığı tarıma yöneltmiş bu yönelişle de yerleşik hayata geçilmiştir. 

Bu konu anlatımında, insanların ilk çağlarda barınma ihtiyaçlarını karşılamak için nerelerde yaşadıklarını görebilir, İnsanların yerleşik yaşama geçmelerine neden olan faktörlerin neler olduğunu öğrenebilirsiniz.