İlk Türk Devletlerinde Siyasi, Askeri, Kültürel ve Ekonomik Yapı

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Eski Türklerde ülke, doğu ve batı şeklinde ikiye ayrılarak iki hanedan üyesi tarafından birlikte yönetilmiştir. Daha üstün tutulan taraf olan doğu kısmını asıl hükümdar, batı kısmını da hükümdarın kardeşi yönetmiştir. Hükümdara devleti yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verildiğine inanılmış ve bu yetkiye de Kut adı verilmiştir. Devlet yönetiminde hükümdara toy, kengeş, kurultay gibi danışma meclisleri yardım etmiştir. Ülke, töre adı verilen ve yazılı olmayan hukuk kurallarına göre yönetilmiştir. Türklerde, ilk düzenli ordu teşkilatı Mete Han tarafından kurulmuştur. Ekonomi, yaşadıkları toprakların tarıma uygun olmaması ve göçebe hayat tarzını benimsemeleri nedeniyle hayvancılığa dayanmıştır. Ölümden sonra yaşama inanan Türklerde en yaygın inanç biçimi, Gök Tanrı inancıdır.

İlk Türk devletlerinde siyasi, askeri, kültürel ve ekonomik yapı ile ilgili konu anlatımında, eski Türklerde devletlerin yönetilme biçimleri, devlet yönetiminde esas alınan kuralların kaynakları ve hükümdara yardımcı olan kurullar ile kültürel ve dini özellikleri hakkında bilgiler bulabilirsiniz.