İlk Türk Devletleri

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Tarihte bilinen ilk Türk devleti, M.Ö. 3. yüzyılda Orta Asya’da kurulan Hun Devleti’dir. Hun Devleti’nden sonra, Orta Asya coğrafyasında farklı adlarla çeşitli Türk devletleri kurulmuştur. Türk adı, tarihte ilk defa Kök Türkler tarafından devlet adı olarak kullanılmıştır.

İlk Türk Devletleri ile ilgili konu anlatımında, tarihte kurulan ilk Türk devletlerinin genel özellikleri hakkında bilgiler bulabilirsiniz.