İlk Büyük Millet Meclisi'nin Özellikleri

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Büyük Millet Meclisi'nin 24 Nisan 1920 tarihinde yapılan toplantısında başkan seçilen Mustafa Kemal, meclise bir önerge sunmuştur. Bu önergede Büyük Millet Meclisi'nin temel özelliklerini ortaya konulmuştur. Mustafa Kemal, 30 Nisan 1920 tarihinde, Avrupa dışişleri bakanlarına gönderdiği bir notayla Büyük Millet Meclisi'nin açıldığını ve bundan böyle Osmanlı Hükümeti ile yaptıkları ve yapacakları antlaşmaların, Büyük Millet Meclisi tarafından tanınmayacağını bildirmiştir.

İlk Büyük Millet Meclisi'nin özellikleri hakkında bilgiler verilmektedir.