İlgi Zamiri

Türkçe - Konu Anlatımı

Bir ismin yerine kullanılan eke ilgi zamiri denir. İsmin yerine kullanılabildiği için ek durumunda olan tek zamirdir.

Canlandırmada ilgi zamirinin tanımı yapılarak örneklerle açıklanmaktadır.