İletişim

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

İletişimin tanımı yapılarak yaygın kullanılan iletişim araçlarına örnekler verilmektedir. Ayrıca ülkemizin, uydu teknolojisini kullanarak diğer ülkelere radyo ve televizyon yayınları yaptığı vurgulanmaktadır.