İklimlerin Yaşantımıza Etkisi

Sosyal Bilgiler - Etkileşimli Alıştırma

Türkiye’de 3 farklı iklim tipi görülür. Her iklim tipinin kendine özgü özellikleri vardır.

Ülkemizde görülen iklim tiplerine ait özelliklerin belirlenmesi istenmektedir.