İkinci Dünya Savaşı Sonrasında ABD ve SSCB’nin Uyguladıkları Politikalar Hakkında Bilgi Verme

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma

İkinci Dünya Savaşı sonrasında SSCB’nin kendi siyasal sistemini Avrupa’ya yayma politikalarına karşı ABD’nin geliştirdiği önlemler hakkında bilgi edinebilirsiniz.