İki Veri Grubunu Karşılaştırmayı Gerektiren Araştırma Soruları Oluşturma

Matematik - Canlandırma

Günlük hayatta cevabını merak ettiğimiz birçok soru ile karşılaşırız. Bu soruların bazıları tek bir veri ile cevaplanabilirken, bazıları ise iki veri grubunu karşılaştırmayı gerektirir. Bu tip sorulara araştırma soruları denir.

 Araştırma sorusu oluşturma ile ilgili konu anlatımında bir günlük hayat örneği üzerinden araştırma sorusunun nasıl yazılacağını görebilirsiniz