İki Veri Grubunu Karşılaştırma

Matematik - İnteraktif Etkinlik

İki veri grubu karşılaştırılarak yorumlanırken aritmetik ortalama ve açıklık birlikte ele alınır. Açıklık büyükse veri grubunun aritmetik ortalaması bazı değerlere uzak kalacaktır. Açıklığın küçük olması durumunda ise veri grubundaki değerler birbirine yakın olacağından aritmetik ortalama, değerlerin tümüne de yakın olacaktır.

Bu interaktif etkinlikte verilen sayıların aritmetik ortalamalarını ve açıklıklarını hesaplayacak daha sonra bulduğunuz değerleri yorumlayacaksınız.