İki Pozitif Tam Sayının Farkı

Matematik - Canlandırma

İki pozitif tam sayı arasındaki fark hesaplanırken, eksilen çıkandan büyükse farkın işareti pozitif, eksilen çıkandan küçükse farkın işareti negatif olur.

İki pozitif tam sayının farkı konu anlatımında günlük hayat örneği üzerinden iki pozitif tam sayının farkı anlatılmaktadır.