İki Negatif Tam Sayının Farkı

Matematik - Canlandırma

İki negatif tam sayının farkı hesaplanırken, eksilenin mutlak değeri çıkanın mutlak değerinden büyükse sonuç negatif, eksilenin mutlak değeri çıkanın mutlak değerinden küçükse sonuç pozitif olur.

Günlük hayat örneği üzerinden iki negatif tam sayı ile çıkarma işlemi yapma anlatılmaktadır.