İki Kutuplu Bir Dünya Düzeninin Oluşma Sürecinde Yaşananlar Hakkında Bilgi Verme

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma

İkinci Dünya Savaşı sonrasında ABD ve SSCB önderliğinde iki kutuplu yeni bir dünya düzeninin oluşmasında etkili olan süreç hakkında bilgileri bulabilirsiniz.