II. Meşrutiyet (1908)

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Kendilerine Genç Türkler ya da Jön Türkler denilen meşrutiyet yanlısı aydınlar, meşrutiyetin yeniden ilan edilmesi için harekete geçti. II. Abdülhamit, bu aydınların Selanik’te başlattığı meşrutiyet yanlısı ayaklanmayı bastıramayacağını anlayınca 1908 yılında II. Meşrutiyet’i ilan etti.  

Bu konu anlatımında, II. Meşrutiyet'in ilan edilme süreci anlatılmaktadır.