II. Kök Türk Devleti

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

I. Kök Türk Devleti’nin yıkılmasından sonra Türkler, 50 yılı aşkın bir süre Çin’in boyunduruğu altında yaşamışlardır. Sonunda Kutluk Kağan liderliğinde birleşen Türkler, II. Kök Türk Devletini kurarak bağımsızlıklarına kavuşmuşlardır. Kurucusunun adından dolayı bu devlet, Kutluk Devleti olarak da anılmaktadır. II. Kök Türk Devleti’nin en önemli hükümdarları; Kutluk Kağan, Kapgan Kağan ve Bilge Kağan’dır. Kutluk Kağan’a derleyen, toparlayan anlamlarına gelen “İlteriş” unvanı verilmiştir. II. Kök Türk Devleti, en parlak dönemini Bilge Kağan Dönemi’nde yaşamıştır. Bilge Kağan Dönemi’nde Kırgızlar, Karluklar ve Türgişler yeniden Kök Türk hakimiyetine alınmış, Çin’e seferler düzenlenmiştir. Bilge Kağan, 734 yılında hayatını kaybetmiştir. Onun ölümünden sonra II. Kök Türk Devleti’nin varlığı, 744 yılında sona ermiştir. Kök Türkler Dönemi’nden günümüze kalan en önemli eser, Orhun Yazıtlarıdır.

II. Kök Türk Devleti ile ilgili konu anlatımında, II. Köktürklerin kuruluşundan yıkılışına kadarki süreçte yaşanılan toplumsal, siyasi ve askeri olaylar hakkındaki bilgileri bulabilirsiniz.