İç İsyanlar

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Büyük Millet Meclisi'nin kurulmasından sonra Anadolu'nun çeşitli yerlerinde, farklı amaç ve hedefler doğrultusunda, çıkar peşinde koşan bazı gruplar tarafından, Milli Mücadele hareketine karşı isyanlar çıkmıştır. Bu isyanlar amaçlarına ve kaynaklarına göre; İstanbul hükümeti tarafından çıkarılan isyanlar, İstanbul hükümeti ve İtilaf Devletleri işbirliğiyle çıkarılan isyanlar, azınlıklar tarafından çıkarılan isyanlar ve düzenli orduya katılmayı reddedenlerin çıkarttıkları isyanlar olarak dört grupta toplanır.

Mustafa Kemal’i ve onun gibi düşünenleri ortadan kaldırarak Türk milletini lidersiz bırakmak ve Milli Mücadele’yi başarısızlığa uğratmak amacıyla Osmanlı Hükümeti yanlıları, azınlıklar ve bazı Kuva-yı Milliye reisleri tarafından Büyük Millet Meclisi otoritesine karşı çıkarılan isyanlar hakkında bilgiler verilmektedir.