İç İsyanlar

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Etkileşimli Alıştırma

İsyanlar amaçlarına ve kaynaklarına göre; İstanbul hükümeti tarafından çıkarılan isyanlar, İstanbul hükümeti ve İtilaf Devletleri işbirliğiyle çıkarılan isyanlar, azınlıklar tarafından çıkarılan isyanlar ve düzenli orduya katılmayı reddedenlerin çıkarttıkları isyanlar olarak dört grupta toplanır.

Büyük Millet Meclisi’nin kurulmasından sonra Anadolu’nun çeşitli yerlerinde çıkan isyanların, amaçlarına ve kaynaklarına göre gruplandırılması istenmektedir.