I. Meşrutiyet (1876)

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Abdülhamit, Avrupa’da yetişmiş Osmanlı aydınlarına Kanunuesasi adı verilen anayasayı hazırlatmış, yeni anayasanın yürürlüğe girmesi ile I. Meşrutiyet ilan edilmiştir.

Bu konu anlatımında, Padişah II. Abdülhamit'in I. Meşrutiyet'i ilan etme süreci anlatılmaktadır.