I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Etkileşimli Alıştırma

Osmanlı orduları Birinci Dünya Savaşı'nda birden fazla cephede mücadele etmişlerdir.

Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda savaştığı bazı cephelerle, bu cephelere ilişkin bilgilerin eşleştirilmesi istenmektedir.