Hukuk ve Laiklik

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Laiklik; toplumsal, siyasal ve hukuksal düzenin akılcılık, bilimsellik ve özgürlükler temelinde yürümesini öngören bir ilkedir. Bu düşünceye uygun olarak herkes için aynı hukuk anlamına gelen hukuk birliği temel ilke olarak kabul edilir. Bu amaç doğrultusunda yasa ve anayasalarda laiklik düşüncesi temel ilke olarak kabul edilmiştir. İlk olarak Medeni Kanun kabul edilmiş, aile hukukunda din ayrımından kaynaklanan farklı uygulamalara son verilmiştir. Laik siyasal düzeni güvence altına almak amacıyla 1928 yılında anayasadan “devletin dini İslam’dır” ibaresi çıkartılmıştır. 1937 yılında Atatürk ilkeleri Anayasaya konularak Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi ve hukuki yapısının laik temeller üzerinde gelişeceği vurgulanmıştır.

Bu canlandırmada Cumhuriyet'in İlanı'nın ardından hukuk sisteminin laik hale getirilmesi için yapılanlar hakkında bilgiler edinebilirsiniz.