Hücre

Fen Bilimleri - İnteraktif Etkinlik

Soğan zarı ve ağız içinden alınan örnek mikroskop ile incelendiğinde birbirine benzer küçük yapılardan oluştukları görülür. Her iki örnekte de bu küçük yapılar dikkatli incelendiğinde ise; zar ile çevrelenmiş oldukları, içlerinde koyu renkli ve yoğun bir kısmın bulunduğu ve bunların arasını dolduran bir maddenin olduğu görülür. Birbirinden farklı canlılarda bu temel yapıları barındıran birimlere hücre adı verilir. Hücre, canlılık özelliği taşıyan en küçük birimdir.

Bu etkileşimde soğan zarı ve yanak içinden kürdan yardımıyla sıyrılarak alınan örnek mikroskop yardımı ile incelenmekte; her iki örneğin de hücre zarı, çekirdek ve sitoplazma adı verilen kısımlardan oluştuğu görülmektedir.