Hücre Organellerinin Görevleri

Fen Bilimleri - Etkileşimli Alıştırma

Endoplazmik retikulum, maddelerin hücre içinde taşınmasından sorumludur. Golgi cisimciği hücredeki salgı maddelerinin oluşumundan, kesecikler halinde paketlenmesinden ve hücrenin dışına atılmasından sorumludur. Ribozomlar, çekirdekten gelen talimatlar doğrultusunda protein üretir. Hücrede gerçekleşen olaylar için gerekli olan enerji mitokondri tarafından karşılanır. Kloroplast bitki hücrelerinde güneş ışığı kullanarak besin ve oksijen üretiminde, başka bir ifade ile fotosentezde görevlidir. Bitkilere yeşil rengini de kloroplastlar verir. Hücrelerin suyu, çeşitli kimyasalları ve çözünmemiş atıkları depolamakla görevli tek zarla sarılı kesecikleri vardır. Bu organellere koful denir. Bitki hücrelerinin büyük, merkezi kofulu vardır.

Bu interaktif etkinlikte Hücre Şehir'deki sorunların çözümü için uygun organellerin görevlendirilmesi beklenmektedir.