Hititler

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Hititler, MÖ 2000’li yıllarda Kafkaslardan Orta Anadolu’ya gelerek Kızılırmak bölgesine yerleşmişlerdir. Başkentleri Hattuşaş’a kurmuşlardır. İlk dönemlerde kralın yetkileri, soylulardan oluşan Pankuş meclisi tarafından kısıtlanırken imparatorluk döneminde Pankuş meclisinin yetkileri azaltılarak kralın yetkileri arttırılmıştır. Yönetimde kraldan sonra en yetkili kişi, Tavananna adı verilen kraliçedir. Asurlular’dan çivi yazısını alan Hititler, çivi yazısının yanında kendi icat ettikleri hiyeroglif yazısını da kullanmışlardır. Hititlerden kalan en önemli yazılı kaynaklar, krallar tarafından tanrıya hesap vermek için yazılan, anal adı verilen yıllıklardır. Tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması, Mısırlılar ve Hititler arasında yapılmıştır. Hititler, Mezopotamya uygarlıklarından aldıkları kanunlara yeni eklemeler yaparak Anadolu’daki ilk kanunları oluşturmuşlardır.

Hititler ile ilgili konu anlatımında Hititlerin siyasi, kültürel, toplumsal ve dini özellikleri hakkında bilgiler bulabilir, tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması'nın önemi görebilirsiniz.