Hikayenin Unsurlarını Belirleme: Yer - Kişi-Zaman

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma

Bu etkileşimli alıştırmada, verlen ifadelerin zaman, yer ve kahraman ögelerinden hangisi olduğunun belirlenmesi gerekmektedir.