Hayvanların Sınıflandırılması

Fen Bilimleri - Etkileşimli Alıştırma

Hayvanlar omurgalılar ve omurgasızlar olmak üzere iki gruba ayrılır. Omurgasızlar da kendi aralarında süngerler, sölenetereler, solucanlar, yumuşakçalar, eklem bacaklılar ve derisi dikenliler; omurgalılar ise balıklar, kurbağalar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler olarak alt gruplara ayrılır.

Bu interaktif etkinlikte ekrana gelen canlılar ile ilgili sorulara cevap vererek, o canlının hangi omurgalı ya da omurgasız alt grubuna ait olduğunu bulacaksınız.