Hayat Veren Zafer

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Etkileşimli Alıştırma

Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanması üzerine Anadolu'daki Yunan işgali sona ermiş ve Kurtuluş Savaşı'nın askeri aşaması tamamlanmıştır. Bu savaştan sonra İtilaf Devletleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'ne ateşkes önerisinde bulunmuşlardır. 11 Ekim 1922 tarihinde Mudanya Ateşkes Anlaşması imzalanmıştır.

Büyük Zafer’in kazanılması süreci ile ilgili olayların tarihsel sıralamasının yapılması beklenmektedir.