Harf İnkılabı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Cumhuriyet'in ilk yıllarında ülkemizdeki okuryazar kişiler sayıca azdı ve bu durum toplumsal gelişmenin önünde önemli bir engeldi. Arap Alfabesi'nin halk tarafından öğrenilmesi oldukça zordu ve bu nedenle Türk Alfabesi hazırlandı. 1 Kasım 1928 tarihinde yeni Türk harflerinin kabul edildi.

Bu konu anlatımında, Atatürk'ün harf inkılabı için ne tür çalışmalarda bulunduğunu öğrenebilirsiniz.