Harf İnkılabı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Etkileşimli Alıştırma

Arap Alfabesi'nin halk tarafından öğreniminin zor olması ve eğitimli bir nüfusa sahip olma isteği harf İnkılabı'nı zorunlu kılmıştır. Yeni Türk harflerinin kabulü sonrası, Türk dilinin gelişmesine zemin hazırlanmış, çağdaş dünya ile iletişimimiz kolaylaşmış ve Millet Mektepleri açılmıştır.

Harf İnkılabı'nın nedenlerini ve sonuçlarını eşleştirebilirsiniz.