Hareket Grafikleri

Fen Bilimleri - İnteraktif Etkinlik

Bir harekete ait grafik hem hareket hakkında bilgi verir hem de hareketi yorumlamayı kolaylaştırır. Hareket grafikleri sayesinde, var olan veriler kullanılarak hareket ile ilgili başka veriler elde edilir. Bir cismin hareketi yol-zaman grafiği ve sürat-zaman grafiği ile gösterilebilir.

Bu interaktif etkinlikte sabit süratli hareket eden cisimlerin yol-zaman ve sürat-zaman grafiklerinin nasıl çizildiğini öğreneceksiniz.