Hangi Cisimler Yüzer, Hangi Cisimler Batar?

Fen Bilimleri - İnteraktif Etkinlik

Aynı kütleye sahip cisimlerden demir suda batarken, tahta ve plastik yüzer. Cisimler aynı hacimlerde olduklarında da yine demir suda batarken, tahta ve plastik yüzer. Demir, plastik ve tahtanın birim hacimdeki, başka bir deyişle santimetreküp hacimdeki kütle miktarlarını incelediğimizde demirin birim hacimdeki kütlesinin, plastik ve tahtanın birim hacimdeki kütlesinden çok daha büyük olduğu görülür. Buna göre bir cismin yüzme ve batma durumunu birim hacimdeki kütle miktarının etkilediği söylenebilir. Birim hacimdeki kütle miktarı yoğunluk olarak tanımlanır.

Bu interaktif etkinlikte öncelikle aynı kütleye sahip demir, plastik ve tahtanın suda yüzme ve batma durumunu inceleyeceksiniz. Bu gözlemden sonra bu cisimlerin aynı hacme sahip olduklarında sudaki yüzme ve batma durumlarının değişip değişmediğini gözlemleyeceksiniz. Bu gözlemlerden sonra bir cismin sıvı içerisinde yüzme ve batma durumunu neyin etkilediğini öğrenebilirsiniz.