Halkçılık İlkesi Doğrultusunda Toplumsal Alanda Gerçekleştirilen İnkılaplara Örnekler Verme

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma

Halkçılık ilkesi doğrultusunda toplumsal alanda eşitliği sağlamak amacıyla gerçekleştirilen başlıca inkılapları öğrenebilirsiniz.