Halkçılık İlkesi Doğrultusunda Siyasal Alanda Gerçekleştirilen İnkılaplara Örnekler Verme

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma

Halkçılık ilkesi doğrultusunda siyasal alanda gerçekleştirilen başlıca inkılapları öğrenebilirsiniz.