Halkçılık İlkesi Doğrultusunda Gerçekleştirilen İnkılapların Temel Hedeflerini Belirtme

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma

Halkçılık ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilen inkılapların temel hedefleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.