Halifelik Kurumunun Oluşumu ve Süreç İçindeki Durumunu İfade Etme

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma

Halifelik kurumunun Osmanlı Devleti’ne geçişinden, bu kurumun kaldırılması düşüncesinin ortaya çıkmasına kadar olan tarihsel süreç ile ilgili bilgileri öğrenebilirsiniz.