Halifeliğin Kaldırılması

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Hz. Muhammed’in vefatından sonra İslam Devleti’ni yöneten kişiler halife olarak adlandırılmıştır. Dört Halife döneminden sonra halifelik makamı bir saltanat kurumu haline gelmiş ve 1517 Osmanlılara geçmiştir. Osmanlı Devleti'nin siyasi gücünü kaybettiği dönemlerde bu kurumda etkisini yitirmiştir. Son Osmanlı padişahı ve Halifesi olan Vahdettin'in halifelik makamını da kullanarak Milli Mücadele’nin karşısında yer alması, Halifelik kurumu milli egemenliğin önündeki en önemli engel olarak görülmesine neden olmuştur. Bunun üzerine TBMM, 3 Mart 1924 tarihinde halifeliğin kaldırılmasına karar vermiştir.

Halifelik kurumunun oluşum süreci, TBMM'nin saltanatı kaldırdığı halde halifeliği kaldırmamasının nedenleri ve halifeliğin kaldırılmasının sonuçları ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.