Hal Değiştiren Maddelerin Tanecikli Yapısı

Fen Bilimleri - İnteraktif Etkinlik

Katı bir maddenin tanecikleri arasında boşluklar çok azdır ve tanecikler titreşim hareketi yapar. Katı madde, katı halden sıvı hale geçerken tanecikler arasındaki boşluk bir miktar artar. Sıvı haldeki maddenin tanecikleri titreşim hareketi dışında, dönme ve birbiri üzerinden kayma yani öteleme hareketi yapmaya başlar. Sıvı haldeki madde ısıtılarak gaz haline getirildiğinde ise tanecikler arasındaki boşluk gözle görülür bir şekilde artar ve tanecikler birbirinden bağımsız olarak hareket etmeye başlar. Gaz haldeki tanecikler titreşim, dönme ve öteleme hareketi yapmaya devam eder.

Bu interaktif etkinlikte katı maddenin hal değiştirip sıvı haline geldiğinde, sıvının da hal değiştirip gaz haline geldiğinde maddenin tanecikleri arasında boşluk miktarının nasıl değişeceğini inceleyeceksiniz.