Hal Değişim Grafiği Çizimi

Fen Bilimleri - İnteraktif Etkinlik

Belirli bir miktar buzu ısıtıp katı halden sıvı hale, ardından sıvı halden gaz hale geçişini gözlemliyoruz. Bu sırada da belirli aralıklarla sıcaklık ölçümü yapıyoruz. Elde ettiğimiz veriler ile bir grafik oluşturduğumuzda, erime ve buharlaşma yaşanan aralıklarda maddenin sıcaklığının değişmediğini gözlemleriz. Hal değişim grafiği bize maddenin erime ve kaynama sıcaklıkları hakkında bilgi verir.

Bu deneyde belirli bir miktar buza ısı verirken, maddenin hal değişimi gözlemlenecek, belirli aralıklarla sıcaklık ölçümü kaydedilerek bu değerlerle hal değişimi grafiği çizilecektir.