Haklarımın Bilincindeyim

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

İnsanlar doğdukları andan itibaren ten rengi, dili, inancı, ırkı, cinsiyeti ve düşüncesi ne olursa olsun bazı haklara sahiptir. Herkesin yaşama, düşüncesini açıklama, bir devletin vatandaşı olma, isme sahip olma, eğitim alma, sağlıklı bir çevrede yaşama, seçme ve seçilme hakkı vardır. Temel hak ve özgürlükler anayasa ile güvence altına alınmıştır.

Bu canlandırmada insanların sahip oldukları temel haklar ile ilgili bilgilere yer verilmektedir.